Logo
Baner1 2018 Baner2 2018 Baner3 2018 Baner4 2018 Baner5 2018
cien

Zwycięski przetarg w gminie Józefów nad Wisłą / 2014-05-29

W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki przetargu na wykonanie 3,5-kilometrowego odcinka drogi relacji Chruślanki Józefowskie - Mikołajówka w gminie Józefów nad Wisłą na Lubelszczyźnie. Przetarg zorganizowany był w formule wariantowej (dopuszczono oferty składane zarówno w technologii asfaltowej jak i betonowej), a punktacja uwzględniała cenę (80%) i długość udzielonej gwarancji (20%).

Po raz kolejny rozwiązanie betonowe okazało się korzystniejsze w obydwu wymiarach. CEMEX Infrastruktura wykona zadanie inwestycyjne za kwotę niespełna 2,9 mln zł brutto. Druga najtańsza oferta opiewała na kwotę przewyższającą 3 mln zł. CEMEX Infrastruktura zaproponował także 10-letni okres gwarancyjny, czym dodatkowo zdystansował pozostałych konkurentów.

Rezultat procedury przetargowej został opublikowany na stronie internetowej gminy: http://ugjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0zawiad_o_wyb.pdf.