Logo
Baner1 2018 Baner2 2018 Baner3 2018 Baner4 2018 Baner5 2018
cien

XVII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych / 2016-07-01

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu było utrzymanie dróg.
 

Tematy wystąpień:

 1. Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w tym m.in.
  • utrzymanie zieleni – koszenie pasów drogowych, wycinka drzew, opryski chemiczne,
  • pozimowa ochrona dróg – oznakowanie, objazdy, problem przełomów w gruntach wysadzinowych, osuwiska.
 2. Problemy organizacyjne, finansowe i prawne związane z zarządzaniem i utrzymaniem dróg powiatowych, w tym m.in.
  • subwencje i dotacje na utrzymanie dróg,
  • regulacja stanu prawnego pasów drogowych – przejazdy kolejowe
  • mosty, autostrady, przepusty.
 3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych, w tym m.in.
  • przejścia dla pieszych – lokalizacja, przepisy o stosowaniu przejść,
  • porządkowanie drogi po wypadkach i kolizjach.
Zespół CEMEX Infrastruktura przedstawił prezentację pt. "Beton RCC - doświadczenia krajowe", gdzie temat niskich kosztów utrzymania przy wyborze technologii betonowej, wpisuje się w nowe trendy, aby większą uwagę przy postępowaniach przetargowych zwracać na ksozty życia drogi w cyklu jej życia.

Organiztorem kongresu jest BLL Gdynia.