Logo
Baner1 2018 Baner2 2018 Baner3 2018 Baner4 2018 Baner5 2018
cien

Remont nawierzchni na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu / 2022-09-09

CEMEX Polska, za sprawą wygranego w lipcu 2021 r. przetargu, prowadzonego przez Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, zrealizował kolejną inwestycję w technologii betonowej, tj. „Remont nawierzchni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Oświęcimiu”.
Zrealizowane zadanie obejmowało: remont wewnętrznej drogi technicznej, remont placu pod wiatą do rozbiórki gabarytów oraz remont części placu przy wiacie M1.
CEMEX Polska w niniejszym zadaniu wykonał kompleksowy remont nawierzchni, w którego skład wchodziły: roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, a także jej odwodnienia.
Przekrój wykonanej nawierzchni stanowią: podbudowy z kruszyw łamanych, podbudowa z betonu cementowego C12/15 oraz nawierzchnia z betonu C35/45 – nawierzchnia została zdylatowana, szczeliny dylatacyjne zostały wypełnione masą zalewową na gorąco.
Mieszanki betonowe dla niniejszej inwestycji zostały zaprojektowane przez CEMEX Polska oraz dostarczone z naszych betoniarni, tj. z wytwórni betonu towarowego w Tychach oraz z wytwórni betonu towarowego w Mysłowicach. Dla całego zadania dostarczono blisko 600 m3 betonu – ilość wykonanej nawierzchni to ponad 2000 m2.
CEMEX Polska na remontowanej nawierzchni wykonał także elementy ulic: krawężniki betonowe, ścieki prefabrykowane na ławie z betonu C16/20 oraz ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi, a  także elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego: stałą organizację ruchu i słupki blokujące osadzone w betonie C16/20.
Dużym wyzwaniem dla CEMEX Polska przy realizacji tego zadania był fakt, iż prace budowlane prowadzone były na czynnym obiekcie – działającym w trakcie prowadzenia robót budowlanych. CEMEX prowadził prace budowlane w bezpieczny sposób, bez nadmiernych utrudnień w funkcjonowaniu spółki.