Logo
Baner1 2018 Baner2 2018 Baner3 2018 Baner4 2018 Baner5 2018
cien

Przebudowa drogi leśnej - Nadleśnictwo Czarnobór / 2022-09-20

W wyniku wygranego końcem 2021 r. przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Nadleśnictwo Czarnobór, CEMEX Polska zrealizował kolejną inwestycję w technologii RCC. Zrealizowana inwestycja to „Przebudowa drogi leśnej Krągi – Płytnica”, w województwie zachodniopomorskim.

Poniżej komentarz Pana Piotra Nowakowskiego – Sekretarza Nadleśnictwa Czarnobór, który tłumaczy, dlaczego Nadleśnictwo Czarnobór podjęło decyzję zastosowania technologii RCC na swojej inwestycji:
 
„O wyborze technologii wykonania nawierzchni z betonu wałowanego zdecydował fakt, że przebudowana droga nie tylko pełnić będzie rolę dojazdu pożarowego i szlaku służącego do wywozu drewna, ale również w swoim przebiegu pokrywa się z budowaną trasą rowerową Krągi – Szczecinek w ramach projektu Trasy Pojezierzy Zachodnich. Dlatego też, na prośbę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Nadleśnictwo Czarnobór zdecydowało o  zmianie technologii wykonania drogi, z płyt typu YOMB na rzecz betonu wałowanego”.
 
Warstwę ścieralną drogi oraz zjazdu na drogę leśną stanowi 16 cm betonu wałowanego RCC 30/37, warstwa podbudowy zasadniczej to 10 cm z betonu C5/6 – długość zrealizowanej drogi leśnej to odcinek od km 0+000,00 do km 2+171,00. Na trasie głównej wykonano przepust drogowy; następnie wykonane zostały dylatacje oraz pobocza.
 
Do zaprojektowanego przez CEMEX Polska betonu użytego w przebudowie drogi, wykorzystano niskoemisyjny Cement VERTUA® Plus. Wykorzystanie niskoemisyjnych produktów dostępnych w ofercie CEMEX, to kolejny krok ku realizacji strategii "Future in Action", której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Beton do niniejszej inwestycji został dostarczony przez lokalną wytwórnię AR-GIPS, która doceniła zalety nawierzchni z betonu wałowanego, wykonując plac magazynowy a także drogi wewnętrzne w technologii RCC w swojej wytwórni.

Z uwagi na realizację inwestycji w miesiącach letnich, co wiązało się z występowaniem w ciągu dnia bardzo wysokich temperatur, firma realizowała prace we wczesnych godzinach porannych przy znacznie niższych temperaturach. Miało to na celu zachowanie wymaganego reżimu technologicznego, koniecznego dla właściwej hydratacji cementu i twardnienia betonu – a co za tym idzie, uzyskania odpowiedniej wytrzymałości nawierzchni.

Prace zostały zakończone w sierpniu 2022 r.
 
CEMEX Polska zaoferował Zamawiającemu, tj. Nadleśnictwu Czarnobór, na ww. zadanie gwarancję równą 60 miesięcy.