Logo
Baner1 2018 Baner2 2018 Baner3 2018 Baner4 2018 Baner5 2018
cien

Najdłuższa droga w Polsce z betonu wałowanego / 2014-10-24

3,5-kilometrowy odcinek drogi między Chruślankami Józefowskimi a Mikołajówką połączył dwie lubelskie gminy: Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim i Urzędów w powiecie kraśnickim. Jest to na dzień dzisiejszy najdłuższa droga w Polsce zrealizowana w nowoczesnej technologii betonu wałowanego.

Otwarcie obiektu odbyło się 23 października br. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawicielka wojewody lubelskiego, dyrektor Wydziału Infrastruktury - Aneta Ciesielczuk, wójt gminy Józefów nad Wisłą - Grzegorz Kapica, przedstawiciele gminy, oraz przedstawiciele wykonawcy, firmy CEMEX Infrastruktura.

Przetarg na budowę drogi zorganizowany był w formule wariantowej (dopuszczono oferty składane zarówno w technologii asfaltowej jak i betonowej), a zastosowana przez inwestora punktacja brała pod uwagę cenę (80%) i długość proponowanej przez oferentów gwarancji (20%).

Oferta złożona przez spółkę CEMEX Infrastruktura okazała się najlepsza w obu kategoriach. CEMEX Infrastruktura wykonał zadanie inwestycyjne za kwotę niespełna 3,1 mln zł brutto. Spółka udzieliła także 10-letniego okresu gwarancyjnego, czym dodatkowo zdystansowała pozostałych konkurentów.

W przypadku drogi Chruślanki Józefowskie – Mikołajówka, warstwę jezdną stanowi dywanik z betonu wałowanego o grubości 15 cm, ułożony na 20 cm stabilizacji cementowej. Konkurencyjny wariant "asfaltowy" zakładał 4 cm warstwy ścieralnej i 6 cm warstwy wiążącej.

Poza oszczędnościami na etapie konstrukcji, nawierzchnie betonowe dają zarządcy komfort długiej, bezremontowej eksploatacji. Droga zapewni też jej użytkownikom większe bezpieczeństwo, gdyż nie pojawią się na niej koleiny, ubytki ani zastoiny wodne.