Logo
Baner1 2018 Baner2 2018 Baner3 2018 Baner4 2018 Baner5 2018
cien

Kolejna droga w technologii betonu wałowanego oddana do użytkowania / 2015-12-07

CEMEX Infrastruktura ukończyła kolejny odcinek drogi w technologii betonu wałowanego, tym razem na terenie zakładu cementowni Chełm. Przebudowany odcinek stanowił jeden z głównych szlaków komunikacyjnych dla ruchu pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez zakład produkcyjny. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni ciągu drogowego o powierzchni 4900 m2 i grubości warstwy 20 centymetrów. Podbudowę dla nawierzchni betonowej stanowiła podwójna warstwa stabilizacji gruntu cementem o wytrzymałości 5 MPa, o łącznej grubości 35 centymetrów. W ramach prac zastosowano, pierwszy raz w Polsce, rozwiązanie dotyczące wypełnienia dylatacji ,stosowanego w CEMEX w Wielkiej Brytanii. Wariant „angielski” wypełnienia dylatacji polega na nacięciu szczelin dylatacyjnych zaraz za rozściełaczem, na niezwiązanym jeszcze betonie, przed wałowaniem nawierzchni. Sposób ten umożliwia dokładne wypełnienie szczelin i ich zawałowanie, co pozwala uniknąć dużo większych nacięć z frezowanymi krawędziami na związanym już betonie. Takie rozwiązanie pływa bardzo korzystnie na płynność jazdy i przyczynia się do szybszego zakończenia realizację bez potrzeby wypełniania dylatacji po 28 dniach.