Logo
Baner1 2018 Baner2 2018 Baner3 2018 Baner4 2018 Baner5 2018
cien

Droga przemysłowa w Cementowni Chełm / 2014-05-07

Na terenie należącej do CEMEX Polska chełskiej cementowni powstała nowa betonowa droga przemysłowa o długości 220 m i szerokości 7 m, ograniczona krawężnikiem betonowym typu ciężkiego. Zastosowano nawierzchnię z betonu wałowanego klasy C30/37 o grubości 20 cm, ułożoną na podbudowie o grubości 30 cm, wykonanej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

Spadek poprzeczny jednostronny wynosi 2 proc., a za odwodnienie odpowiadają przykrawężnikowe kraty ściekowe.

chelm